Đào tạo

icon__look.png

Thông báo V/v gia hạn thời gian nộp luận văn thạc sĩ của học viên khóa 25 (2021-2023) ngành Quản lý giáo dục, khóa 10 (2021-2023) ngành Tâm lý học lâm sàng

xem thêm
icon__look.png

Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trịnh Ngọc Toàn

xem thêm
icon__look.png

Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Davisouk Noynaly

xem thêm
icon__look.png

Quyết định Về việc thống nhất chủ trương phê duyệt mức học phí năm 2023-2024 đối với hệ đào tạo đại học và sau đại học của Học viện QLGD

xem thêm
icon__look.png

Thông báo chính thức thời gian tổ chức thi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ năm 2023

xem thêm

Đối tác